In het derde kwartaal van dit jaar nam de gemiddelde prijs voor vierkante meters weer toe met 2,5 procent in vergelijking met vorig jaar zelfde kwartaal. Uiteraard blijft Amsterdam nog altijd de duurste stad om een woning te huren. De prijzen zijn daar met 1,6 procent gestegen het afgelopen kwartaal. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders 22,44 euro per vierkante meter per maand. Deze cijfers komen uit de monitor.

Na vier kwartalen is er weer een prijsstijging te zien. In 2020 het derde kwartaal daalden de huurprijzen in de vrije sector voor het eerst in zes jaar. Dit had voornamelijk te maken met het wegblijven van de expats vanwege het coronavirus. Het ging minder makkelijk om woningen die waren vrijgekomen te verhuren. Om leegstand te voorkomen zijn de woningen aantrekkelijker geprijsd.

Inmiddels draait de expatmarkt weer compleet mee. Het ruimere aanbod van korte verblijfsmogelijkheden is verdwenen omdat expats weer massaal naar Nederland komen. Dit gaat gepaard met recente prijsstijging.

Bron: Vastgoed Actueel
14 oktober 2021