Vanaf 1 mei mag de WOZ-waarde minder meetellen om de hoogte van huren vast te stellen. Het mag dan nog maar voor maximaal 33 procent worden meegenomen, geeft Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan. Het kabinet wil op deze manier de huurprijzen in bepaalde gebieden met een groot woningtekort binnen de perken houden.

De gemeenten stellen met de WOZ-waarde de waarde van woningen vast. Doordat er een groot woningtekort is in bepaalde gebieden, stijgen de huren zo hard dat het voor veel mensen bijna niet meer te betalen is.

Met deze maatregelen zou sociale huur ook echt sociale huur blijven, geeft de Jonge aan. Hierdoor zouden gezinnen met een laag inkomen meer kans maken op betaalbare woningen.

Het zou ongeveer gaan over 23.000 woningen die beschikbaar blijven, ook voor sociale huur.

Bron: NOS
24 maart 2022