Er is mogelijk nog geen meerderheid voor het wetsvoorstel om tijdelijke huurcontracten te verbieden. Sommige partijen zijn bang dat de regels voor woningverhuurders te streng worden. Een maand geleden steunde een grote Kamermeerderheid het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie nog om tijdelijke huurcontracten in bijna alle gevallen te verbieden. Dit zou huurders beschermen tegen extreme huurverhogingen door particuliere verhuurders. Maar de nieuwe wet is gisteren niet in stemming gebracht omdat CDA en VVD deze niet steunen.
CDA en VVD willen dat verhuurders met slechts één woning het contract kunnen ontbinden als ze de woning aan familie willen verhuren of de woning willen verkopen. Ze vrezen dat als dat niet kan, te veel verhuurders afhaken van de huurmarkt, waardoor leegstand dreigt. Het voorstel van CDA en VVD kwam echter nadat alle debatten over de nieuwe huurwet al hadden plaatsgevonden. Kamerleden van PvdA en CU zijn hier niet blij mee en overwegen hun wetsvoorstel in te trekken als de wijzigingsvoorstellen van CDA en VVD het halen.
Het debat over het verbod op tijdelijke huurcontracten wordt vermoedelijk na het mei-reces van de Tweede Kamer voortgezet. Het is nog maar zeer de vraag of de wet het gaat halen, want ook andere partijen, zoals PVV, zijn kritisch.
Bron: Vastgoed Actueel